Til alle interesserede, har vi nu uploadet VGF89's foreningsvedtægter,
samt kriseplan som følges stringent af trænere og bestyrelse i tilfælde af skader/ulykker/kriser. 
 

VGF89 VEDTÆGTER HER (klik her under)

 
 
VGF89 KRISEPLAN HER: 

"Formålet med kriseplanen er, at sikre en ansvarsfordeling for kommunikation i tilfælde af skader/ulykker/kriser i forbindelse med træning. Enhver form for skade/ulykke/krise drøftes med de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Hvis der forekommer en situation på Niveau 1 og 2 mødes gruppen for videre drøftelse, så snart informationen modtages. Her besluttes de videre budskaber og handleplan jf. nedenstående skema. Er et personligt møde inden for 30-60 minutter ikke muligt, klares mødet pr. telefon.

I skemaet nedenfor angives målgrupper og kommunikationskanal. Under målgrupperne informeres førstnævnte først. Budskaberne er afhængige af den pågældende sag.

 

KONTINGENT I VGF89: 

I begyndelsen bliver vi hvert år spurgt om, hvad kontingentet egentlig går til, og vi har derfor valgt at vise denne oversigt, til at lette forståelsen for vore medlemmer.
Vær opmærksom på, at tallene er et gennemsnit over de sidste 5 år:
Lokaleleje
28%
Trænerkurser
6%
Lederudgifter
30%
Administration + forsikring
10%
Køb og vedligehold af redskaber
10%
Redskaber og dragter vedr. rytmehold
16%
En gymnastiktime i VGF89 koster 18-25 kr. alt efter, hvilket hold man går på  
 
Ønskes der en uddybning af ovenstående, er man velkommen til at kontakte vores kassere.   
Vi takker vore sponsorer

Vestjysk Gymnastikforening

Døesvej 56, 7500 Holstebro