Springsikker Forening er en selvevalueringsproces. I processen arbejder foreningen med at opfylde en række kvalitets- og sikkerhedsparametre, for eksempel i forhold til instruktørernes uddannelse, redskaber, lokaler og beredskab.
Vi forsøger at være så meget på forkant som overhovedet muligt, så vi kan mindske skader og være klædt på kompetencemæssigt som trænere. På den måde sikrer vi, at både gymnaster, forældre og trænere har de bedste forhold, også sikkerhedsmæssigt, når de vælger vores forening. Derfor er en certificering som denne utrolig vigtig for os. – Der er nogle helt konkrete og håndfaste krav til foreningen, som skal være opfyldt. Det handler blandt andet om uddannelse af springinstruktører, årlig gennemgang og tjek af alle redskaber og en sikkerhedsansvarlig i foreningen.

SpringSikker er et samarbejde mellem DGI Gymnastik gymnastik og GymDanmark, der stiller skarpt på sikkerheden omkring springgymnastik. At blive en SpringSikker forening er en slags 360 graders eftersyn og udvikling af foreningen, hvor foreningen beskriver alt lige fra bestyrelsens ansvar til hvordan foreningens redskaber konkret tilses og vedligeholdes. Planen beskriver nemlig hvad der skal gøres, hvem der er ansvarlig og hvornår det skal gøres, så de gode intentioner slår igennem som et mærkbart kvalitetsløft omkring springtræningen i foreningen.
Vi takker vore sponsorer

Vestjysk Gymnastikforening

Døesvej 56, 7500 Holstebro